Naar de diëtist

De diëtist is bij uitstek de persoon voor het antwoord op al uw vragen over voeding.
Er zijn tal van situaties denkbaar waarin een aangepast voedingspatroon noodzakelijk is. Het uitgangspunt van het advies is altijd uw eigen voedingspatroon. Samen met u kijk ik hiernaar en stel op basis hiervan een persoonlijk dieetadvies en behandelplan op.

U kunt in mijn praktijk terecht voor dieetadvisering bij o.a.:

Staat uw voedingsprobleem hier niet bij?
Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Werkwijze

Tijdens het eerste consult stel ik u vragen over onder andere uw medische achtergrond, uw leefwijze en uw wensen ten aanzien van de begeleiding. Ik kijk naar uw eetpatroon en stel samen met u een behandelplan op. Het eerste consult duurt ongeveer een uur.

Bij het vervolgconsult (meestal 15 tot 30 minuten) bespreken we uw voortgang en ervaringen en begeleid ik u bij het aanpassen, variëren en volhouden van uw nieuwe eetpatroon. Indien nodig stel ik het behandelplan bij.

Privacy

Tijdens de dieetbegeleiding is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ik toon respect voor u en uw omstandigheden en streef altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen. Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie.

Meer over privacy leest u hier

Nivel Zorgregistraties

Mijn praktijk neemt deel aan NIVEL zorgregistraties eerste lijn. Dit is een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS om de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te monitoren. Hiervoor worden een aantal gegevens van u anoniem verzameld. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aan mij kenbaar maken dan neem ik uw gegevens niet op in het onderzoek.
Lees hier meer over de NIVEL zorgregistratie.

Klachten

Als zorgverlener doet ik er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met mij te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Mijn prakijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft u hier aan.

Algemene voorwaarden

Op alle behandelingen, producten en diensten van Diëtistenpraktijk de Greef zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.