Cholesterol

Cholesterol is een vetachtige stof die ons lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een te hoog cholesterolgehalte kan echter gevaarlijk zijn doordat het ervoor kan zorgen dat de bloedvaten vernauwen. Hierdoor wordt de kans op hart- en vaatziekten verhoogt.

Er zijn 2 soorten cholesterol: ‘Goed’ HDL-cholesterol en ‘Slecht’ LDL-cholesterol. Het goede cholesterol neemt de het slechte soort cholesterol uit het bloed weg en voert het naar de lever waar het wordt afgebroken. Het slechte cholesterol kan zich vastzetten in de vaatwanden en ervoor zorgen dat de bloedvaten dichtslibben.

De huisarts kan met een bloedonderzoek je cholesterolwaarden meten.
Het cholesterol is goed als het binnen de volgende grenzen blijft:

Totaal cholesterol onder 5 mmol/L
LDL-cholesterol onder 2,5 mmol/L
HDL-cholesterol Vrouwen: boven 1,3 mmol/L
Mannen: boven 1,0 mmol/L
Triglyceriden onder 2,3 mmol/L

Wat kan de diëtist voor u betekenen?

Gezonde voeding kan bijdragen aan een lager cholesterolgehalte. Ik beoordeel uw eetpatroon en kijk of er punten zijn waardoor u het cholesterolgehalte zou kunnen verbeteren. U krijgt een persoonlijk dieetadvies mee naar huis met de belangrijkste aandachtspunten.

Vergoeding

Als u een hoog cholesterolgehalte heeft en bij de praktijkondersteuner komt kan deze u via ketenzorg doorverwijzen naar de diëtist. U krijgt de consulten dan volledig vergoed en hoeft geen eigen risico te betalen. Ik ben aangesloten bij de ketenzorggroep Pozob.

Komt u niet bij de praktijkondersteuner dan komt u in aanmerking voor vergoeding van de dieetadvisering vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U krijgt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed. Deze vergoeding valt wel onder het verplicht eigen risico.

 

Filmpje over cholesterol