Tarieven

Dieetadvisering is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
Lees hier meer over de vergoeding.

Worden de consulten niet (meer) vergoed door uw verzekeraar of maakt u gebruik van voedingsadvisering dan geldt een tarief van € 15,00 per kwartier. Hiervan is afgeleid:

Intakegesprek (60 min. + 15 min. uitwerktijd) € 75,00
Vervolgconsult middel (30 min.) € 30,00
Vervolgconsult kort (15 min.) € 15,00
Toeslag voor huisbezoek € 21,00
Toeslag voor bodystat meting van lichaamssamenstelling* € 15,00
Stempelkaart 12 korte consulten (van max. 15 minuten) € 150,00

PIN

 

 

 

 

 


Een prijslijst van dieetproducten behorende bij het eiwitdieet kunt u bij mij opvragen.

Bij verhindering

Indien u verhindert bent dient u mij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. U kunt de afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos verzetten of annuleren. Meldt u het te laat of verschijnt u niet op de afspraak zonder dit te melden dan wordt de voor u ingeplande tijd bij u in rekening gebracht. De kosten van niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Afzeggen kan per telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via e-mail.

Behandeltijd

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op, geeft antwoord op uw vragen via e-mail, registreert alle gegevens en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd wordt indirecte tijd genoemd en maakt deel uit van de totale behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Belastingvoordeel

Als u een dieet op voorschrift van de diëtist volgt komt u soms in aanmerking voor een belastingvoordeel in de vorm van een extra aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting.
U heeft hiervoor een dieetbevestiging nodig van de diëtist. Indien u van deze regeling gebruikt wilt maken neem dan contact met mij op.
Lees hier meer over deze regeling.

 

* De Bodystat meting is een meting van de lichaamssamenstelling door middel van (wegwerp) elektrodes op hand en voet. Deze meting kan alleen liggend uitgevoerd worden en is daarom alleen beschikbaar op de locatie GZC Veldhoven Zuid.