Tarieven

Dieetadvisering is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
Lees hier meer over de vergoeding.

Worden de consulten niet (meer) vergoed door uw verzekeraar of maakt u gebruik van voedingsadvisering dan geldt een tarief van € 15,00 per kwartier. Hiervan is afgeleid:

Intakegesprek (60 min. + 15 min. uitwerktijd) € 75,00
Vervolgconsult middel (30 min.) € 30,00
Vervolgconsult kort (15 min.) € 15,00
Toeslag voor huisbezoek € 21,00
Stempelkaart 12 korte consulten (van max. 15 minuten) € 150,00

PIN

 

 

 

 

 


Een prijslijst van dieetproducten behorende bij het eiwitdieet kunt u bij mij opvragen.

Bij verhindering

Indien u verhindert bent dient u mij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. U kunt de afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos verzetten of annuleren. Meldt u het te laat of verschijnt u niet op de afspraak zonder dit te melden dan wordt de voor u ingeplande tijd bij u in rekening gebracht. De kosten van niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Afzeggen kan per telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via e-mail.

Behandeltijd

De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op, geeft antwoord op uw vragen via e-mail, registreert alle gegevens en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd wordt indirecte tijd genoemd en maakt deel uit van de totale behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Belastingvoordeel

Als u een dieet op voorschrift van de diëtist volgt komt u soms in aanmerking voor een belastingvoordeel in de vorm van een extra aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting.
U heeft hiervoor een dieetbevestiging nodig van de diëtist. Indien u van deze regeling gebruikt wilt maken neem dan contact met mij op.
Lees hier meer over deze regeling.