Vergoeding zorgverzekering

klik hier om een vragenlijst te openen waarmee u gemakkelijk bekijkt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de consultkosten

Dieetadvisering is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering.
U heeft recht op totaal 3 uur (180 minuten) dieetadvisering per kalenderjaar.

Daarnaast bieden sommige verzekeraars een extra vergoeding aan in het aanvullend pakket. Deze vergoeding is dan extra bovenop de 3 uur in het basispakket en gaat pas tellen als de 3 uur uit het basispakket verbruikt zijn.

Diëtistenpraktijk de Greef heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De diëtist dient de rekening direct in bij uw zorgverzekeraar. U hoeft hier zelf niets voor te doen en u ontvangt geen factuur van de diëtist. Als u de maximale vergoeding heeft bereikt bepaalt u in overleg met de diëtist hoe de begeleiding voortgezet wordt.

Let op: Sommige verzekeraars (o.a. CZ, Delta Lloyd en Ohra) verplichten een verwijsbrief van de huisarts. Zonder verwijsbrief krijgt u de consulten dan niet vergoed. Kijk in uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar of dit bij u het geval is.

Eigen risico

Dieetadvisering valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de Basisverzekering. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de Basisverzekering en hebben ook geen eigen risico.

U betaald geen eigen risico voor consulten die vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed of consulten die onder ketenzorg vallen.
Heeft u vragen over het eigen risico neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

20100209100015_PoZoB logo FCVoor diabeteszorg, COPD-zorg (chronische luchtwegaandoeningen) en cardiovasculair risicomanagement voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten maakt de zorgverzekeraar met zorgverleners afspraken in de vorm van ketenzorg bij zorggroepen.
Wanneer u via de zorggroep (praktijkondersteuner) doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt u de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico.

Diëtistenpraktijk de Greef is aangesloten bij de zorggroep PoZoB.
Voor meer informatie over de zorggroep kunt u terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

Begeleiding aan huis

Als u niet in staat bent om naar mijn praktijk te komen kan ik u thuis bezoeken. Als u een verwijzing heeft van de huisarts of praktijkondersteuner waarop dit is aangegeven dan worden de extra kosten hiervoor volledig vergoed door uw zorgverzekering. De kosten voor het consult vallen onder de vergoedingen zoals hierboven beschreven.

Dieetadvisering of voedingsadvisering?

Dieetadvisering is voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. Heeft u een verwijsbrief van de huisarts dan vallen de consulten van de diëtist altijd onder dieetadvisering. Komt u zonder verwijsbrief naar de diëtist dan zal de diëtist bepalen of er een medisch doel aanwezig is.

Is er geen medisch doel maar wilt u wel graag een voedingsadvies van de diëtist dan valt dit onder voedingsadvisering en worden de consulten niet vergoed door uw basisverzekering. Het kan zijn dat u aanvullend verzekerd bent voor voedingsadvies of bijvoorbeeld gezondheidscursussen. Dit kunt u terugvinden in uw persoonlijke polis. U kunt de factuur in dit geval zelf indienen bij uw verzekeraar.

Dieetpreparaten

Soms schrijf ik als diëtist dieetpreparaten zoals drinkvoeding of sondevoeding voor. U krijgt deze vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage maar het verplicht eigen risico is wel van toepassing.

De maaltijdvervangende producten van het eiwitdieet worden gezien als normale levensmiddelen en worden daarom niet vergoed door uw zorgverzekeraar.